English meaning of the Dagbani word abe tia

abe tia

Noun
  1. oil palm (Elaeis guineensis)
    • Wuntizɔriba zoorimi kaman abie tia la. The righteous grow like an oil palm
  2. political party symbolised by palm tree (PNC)